Servis

Aby vaša klimatizačná jednotka pracovala bez najmenších porúch a v sezóne spĺňala všetky vaše očakávania je potrebný pravidelný servis vykonaný našimi pracovníkmi. Pravidelným servisom Vašej klimatizačnej jednotky predchádzate nielen poruchovým stavom zariadenia, ale taktiež prispievate k správnemu a úspornému chodu klimatizácie a predlžujete jej životnosť.

V neposlednom rade je dôležité pri servise i správne prevedené čistenie vzduchových filtrov, ventilátorov a ostatných komponentov vnútornej a vonkajšej jednotky príslušným dezinfekčným a čistiacim prostriedkom. Celkovou profilaktikou zamedzujete vzniku plesni, baktérií a vzniku rôznych alergií a prispievate k zdravému a osviežujúcemu prostrediu vášho domova.

Servis klimatizačnej jednotky v cene 50€ zahŕňa :

 

 • •  kontrola vnútornej a vonkajšej jednotky klimatizácie počas prevádzky,meranie hodnôt tlakov v zariadení
 • •  čistenie a dezinfekcia vnútornej jednotky klimatizácie
 • •  vyčistenie vzduchových filtrov a kondenzu
 • •  vyčistenie výparníka klimatizačnej jednotky
 • •  vyčistenie kondenzátora vonkajšej jednotky, v prípade potreby tlakové prečistenie zrážnika Wap
 • •  premeranie tlaku v jednotlivých častiach chladiaceho okruhu
 • •  kontrola uťahovacích momentov chladiaceho okruhu
 • •  kontrola činnosti ventilátora a elektroinštalacie
 • •  kontrola odtoku kondenzu a vyčistenie
 • •  funkčná skúška klimatizačného zariadenia

Postup servisu

 • •  vyčistenie filtrov vzduchu
 • •  vyčistenie kondenzátora
 • •  vyčistenie výmenníka
 • •  skontrolovanie tlaku
 • •  chladiaceho média
 • •  skontrolovanie spojov elektrického napájania a komunikačného vedenia
 • •  skontrolovanie funkčnosti celého zariadenia

Podmienkou záruky je vykonania servisu aspoň 1x ročne našou spoločnosťou.

Záruka klimatizácie sa vzťahuje na:

chybnú funkciu výrobku v dôsledku chyby materiálu alebo výroby