Montáž

Zabezpečujeme Vám montáž na všetky klimatizačné a chladiace zariadenia prostredníctvom našich pracovníkov s dlhoročnými skúsenosťami . Naším cieľom je maximálna spokojnosť zákazníka.

 • •  Montáž klimatizácií realizujú naši technici s oprávnením a profesionálnym prístupom ku každej zákazke.
 • •  Od zadania Vášho dopytu, následnej obhliadky až po koncovú realizáciu montáže a spustenia Vašej klimatizačnej jednotky do prevádzky, prikladáme dôraz na dobre odvedenú prácu v najkratšom termíne.
 • •  Pre zabezpečenie kvalitných služieb, pred každou montážou realizujeme bezplatnú obhliadku u zákazníka.

Štandardná montáž klimatizácie zahŕňa montáž jednotky v štandardných podmienkach a v dĺžke trasy do 3m.

Montáž rozvodov chladu zahŕňa:

 • •  prepojovacie izolované medené potrubie 1/4″, 3/8″, 1/2″
 • •  estetické krycie lišty pre vedenie prepojovacieho potrubia

Neštandardné a špecifické podmienky montáže budú docenené zvlášť (zasekanie trasy do steny, iný typ konzoly, použitie vysokozdvižnej plošiny a iné).

Výsledná cena montáže sa môže zmeniť s ohľadom na reálny stav (materiál a práce navyše).

Štandardná montáž klimatizácie v cene 200 € zahŕňa:

 • •  1x prievrt steny tehla, itong, betón
 • •  montáž vnútornej jednotky,montáž vonkajšej jednotky
 • •  montáž Cu rozvodov chladu do 3m
 • •  odvod kondenzátu kondenzačnou hadicou alebo PVC rúrou (tzv. pevný kondenz) samospádom z vonkajšej jednotky do 3 metrov
 • •  vytvorenie elektrického napájania silovým káblom 3 x 2,5 CYKY do 5 metrov
 • •  komunikačný kábel 4 alebo 5 x 1,5 CYKY medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou
 • •  sprevádzkovanie klimatizácie
 • •  zaškolenie podľa návodu na obsluhu

Rozvody chladu – spájajú vonkajšiu a vnútornú klimatizačnú jednotku. Dĺžka vedenia rozvodov chladu sa určí na obhliadke. K základnej cene za štandardnú montáž klimatizácie sa pripočítavajú rozvody chladu, ktorých dĺžka je individuálna. Cena za meter rozvodov chladu je nad 3 metre sa navýši cena za každý meter o 20 Nad 3 metre sa navisi cena za každý meter o 20 e.